dimecres, 24 de febrer del 2010

SOPAR COL.LOQUI AMB EL JORDI BILBENY


El divendres 19 de febrer vàrem fer l'acte principal de la campanya. El col.loqui va ser força interessant i tots els assistents vàrem gaudir molt de les explicacions del Jordi Bilbeny.

El sopar també va ser molt agradable i distès.

Gràcies a tots els assistents per donar suport a la plataforma l'Aleixar Decideix.

divendres, 19 de febrer del 2010

dimarts, 16 de febrer del 2010

VOT ANTICIPAT

Els vilatans i vilatanes que el dia 28 no puguin anar a votar podran fer-ho anticipadament.

Informació del vot anticipat:

Dia: 21 de febrer
Horari: de 12 a 3 del migdia
Lloc: vestíbul de la sala de ball de la Societat

Si necessiteu més informació dirigiu-vos a algun dels membres de la Junta Electoral:

Josep Anglès Olivé
Tuni Anglès Soronellas
Marisa Anglès Vallverdú
Marcel Serra Huguet
Joan Torres Barragán

Què cal per votar:
Cal ser major de 16 anys i estar empadronat a l'Aleixar. Ho heu de demostrar amb el DNI si hi apareix l'adreça de l'Aleixar. En cas que l'adreça que hi figuri no sigui la de l'Aleixar cal aportar un certificat d'empadronament que us el faran a l'Ajuntament.

dissabte, 13 de febrer del 2010

dilluns, 8 de febrer del 2010

SOPAR COL.LOQUI AMB JORDI BILBENY

Sopar col.loqui amb Jordi Bilbeny
Escriptor, sociòleg, historiador i investigador.
Acte en suport a la consulta sobre la independència.
L’Aleixar, divendres 19 de Febrer a les 9 del vespre.
Lloc: Sala de la Societat.
Hi esteu tots convidats.
Si esteu interessats a assistir al sopar popular que es farà després del col.loqui, cal que us aneu a apuntar a la Cooperativa, al Compte de l’Aleixar Decideix, fins el dimecres dia 17. El preu és de 8 euros.
Si voleu assistir i no podeu anar a la Cooperativa de l'Aleixar, sis plau, apunteu-vos a través del correu electrònic aleixardecideix@tinet.cat

MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA POPULAR MUNICIPAL PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA PRESENTADA A L'AJUNTAMENT DE L’ALEIXAR

Arran de la consulta sobre la Independència de Catalunya que es va portar a terme a Arenys de Munt, com una taca d’oli, es va estendre el desig de molts ciutadans del nostre país de portar a terme un procés igual al seu municipi. Per això, el passat 13 de desembre de 2009, uns altres cent seixanta-set municipis, entre els quals els pobles veïns d’Almoster, Maspujols i Montbrió del Camp, van organitzar de forma simultània la mateixa consulta.

Un objectiu fonamental d’aquest procés és demostrar que el poble català està preparat per afrontar l’exercici al dret a l’autodeterminació i a la independència política; ja que el dret a decidir, a més a més del seu caràcter democràtic, és un dret universal reconegut per l’Organització de les Nacions Unides, tal i com proclama el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966, el qual també va ser signat per l’Estat espanyol.

Els catalans i les catalanes conformem un poble amb els mateixos drets que tots els pobles del món i tenim, per tant, el dret de decidir sobre la independència de la nostra nació. No podem renunciar a cap dret que ens és propi. Exercir aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social, cosa que podrem assolir si disposem d’unes capacitats més grans per decidir les pròpies polítiques.

Es tracta sobretot, i no és un eufemisme, d’anar a favor nostre com a poble més que d’anar en contra d’altres. Es tracta de demostrar-nos que som capaços de participar cívicament en un procés democràtic propi perquè és el nostre i és el que ens importa més. D’emprar festivament i cívica l’eina que ens aferma com a persones: la paraula, i l’instrument que ens permet ser com a poble: la democràcia.

La consulta sobre la independència permet votar lliurement “Sí, No o en Blanc” i dóna la possibilitat de conèixer l’opinió real de la ciutadania sobre aquesta qüestió tan rellevant per al nostre país. Malgrat el seu resultat no sigui vinculant, és una consulta legal que surt de la iniciativa popular i que compleix amb un protocol que assegura la fiabilitat i la seguretat que necessita qualsevol procés democràtic, alhora que pot ser avaluat i homologat per observadors internacionals.

Malgrat que els governs locals no poden convocar consultes populars sobre matèries que sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident que no podem restar sense actuar davant de temes que són d'interès general per a la població, igualment com han fet els ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal.

D’altra banda, tenim el convenciment que l’Aleixar és un poble que, de sempre, ha tingut l’estima i la defensa de la identitat catalana en un dels llocs més elevats de la seva escala de valors. Tots sabem que sempre que en democràcia els aleixarencs hem estat cridats a les urnes, l’opció majoritària ha estat la nacionalista sigui del signe que sigui. I tots també sabem que la defensa de Catalunya, a l’Aleixar sempre s’ha fet sense estridències, ni exageracions, ni protagonismes i de la manera més natural del

món que en definitiva és la que atorga coherència i normalitat a les relacions entre les persones i els pobles.

Ciutadans i ciutadanes de l’Aleixar, juntament amb diverses entitats i associacions que les representen, hem constituït una Comissió ciutadana promotora de la consulta per a la independència de Catalunya al nostre municipi. Per aquest motiu, ja que entenem que el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir, presentem un proposta de moció a la Casa de la Vila en els termes següents:

El Ple de l'Ajuntament de l’Aleixar acorda els punts següents:

Primer
Felicitar a la gent i els representants dels municipis que han portat a terme, fins ara, els processos de consultes per a la independència de Catalunya, per la demostració de civisme i democràcia participativa que han fet, convertint una consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible.

Segon
Donar suport a la iniciativa sorgida des de les persones i les entitats cíviques de l’Aleixar per a la celebració de la consulta popular per a la independència al nostre municipi.

Tercer
Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als portaveus dels diferents grups amb representació a la Cambra i a les entitats “Decidim.cat.” i la “Coordinadora Nacional per la consulta sobre la Independència”.

L’Aleixar, 5 de febrer de 2010

divendres, 5 de febrer del 2010

diumenge, 24 de gener del 2010

MODEL DE MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA

..., amb DNI... i que actuo en representació de la Comissió ciutadana promotora de la consulta per a la independència de Catalunya “L’Aleixar, decideix” i de les entitats Colla Gegantera de l’Aleixar, Bastoners de l’Aleixar, Torre Regina i Coordinadora Cultural Casal Josep Guardiola de l’Aleixar, amb domicili social al c. Pont de l’Abadia, 3 de l’Aleixar,

EXPOSO:

1.Que les entitats esmentades actuen, alhora, en representació de les persones físiques i jurídiques que s’han adherit a la Comissió ciutadana promotora de la consulta per a la independència de Catalunya “L’Aleixar, decideix”.

2.Que en la reunió portada a terme per la Comissió ciutadana el dia 23 de gener de 2010, les persones assistents van acordar presentar una sol·licitud a la Casa de la Vila de l’Aleixar, perquè el ple municipal aprovi una moció de suport per a l’organització i realització d’una consulta popular per a la independència a l’Aleixar.

3.Així mateix, en la reunió esmentada, els assistents van acordar que ... fos la persona encarregada de la sol·licitud a la Casa de la Vila.

Per això,

SOL·LICITO:

Que accepteu aquest escrit i, consegüentment, que el ple de l’Ajuntament, al més aviat possible, aprovi una moció de suport per a l’organització i realització d’una consulta popular per a la independència a l’Aleixar.


L’Aleixar, 25 de gener de 2010

CRIDA A LA SOCIETAT ALEIXARENCA:

La Consulta sobre la Independència que, fins avui, s’ha organitzat a uns cent-setanta municipis de Catalunya (entre ells, Maspujols, Almoster i Montbrió) i que durant el 2010 està previst que se celebri a molts d’altres, té per objectiu demostrar al poble català i a tots els pobles del món que estem preparats per afrontar l’exercici del dret a l’autodeterminació. L’Aleixar, juntament amb pobles veïns com Vilaplana i Alforja, celebrarà la consulta el proper 28 de febrer de 2010.

Es tracta sobretot, i no és un eufemisme, d’anar a favor nostre com a poble més que d’anar en contra d’altres i de demostrar-nos que som capaços de participar cívicament en un procés democràtic propi perquè és el nostre i és el que ens importa més. D’emprar festivament i cívica l’eina que ens aferma com a persones: la paraula, i l’instrument que ens permet ser com a poble: la democràcia.

La Consulta sobre la independència permet votar lliurement: “Sí’, ‘No’ o ‘En blanc’ i dóna la possibilitat de conèixer l’opinió real de la ciutadania sobre aquesta qüestió tan rellevant per al nostre país. Malgrat que el seu resultat no sigui vinculant, és una consulta legal que surt de la iniciativa popular i que compleix amb un protocol que assegura la fiabilitat i la seguretat que necessita qualsevol procés democràtic, alhora que pot ser avaluat i homologat per observadors internacionals.

Seguir aquest camí ens hi a dut el convenciment que l’Aleixar és un poble que, de sempre, ha tingut l’estima i la defensa de la identitat catalana en un dels llocs més elevats de la seva escala de valors. Tots sabem que sempre que en democràcia els aleixarencs hem estat cridats a les urnes, l’òpció majoritària ha estat la nacionalista sigui del signe que sigui. I tots també sabem que la defensa de Catalunya, a l’Aleixar sempre s’ha fet sense estridències, ni exageracions, ni protagonismes i de la manera més natural del món que en definitiva és la que atorga coherència i normalitat a les relacions entre les persones i els pobles

Per aquest motiu, ens hem constituït en Comissió ciutadana promotora de la consulta amb el nom de “L’Aleixar, decideix” i us proposem que doneu suport a la nostra iniciativa.

Si us hi adheriu, retorneu aquest document a la persona que us l’ha lliurat o a qualsevol membre de “L’Aleixar, decideix”. Altrament, ens podeu comunicar l’adhesió mitjançant el correu aleixardecideix@tinet.cat o al blog: aleixardecideix.blogspot.com

Les persones sotasignades donem suport a “L’Aleixar, decideix” perquè organitzi la consulta:

Noms i cognoms: Signatures:

1.

2.

dimarts, 12 de gener del 2010

CRIDA A LA SOCIETAT ALEIXARENCA: ENTITATS I VILATANS

La Consulta sobre la Independència que, fins avui, s’ha organitzat a uns cent-setanta municipis de Catalunya i que durant el 2010 està previst que se celebri a molts d’altres, té per objectiu demostrar al poble català i a tots els pobles del món que estem preparats per afrontar l’exercici del dret a l’autodeterminació i la independència política. I això, malgrat obstacles i impediments que, com és lògic des de la seva posició, posa l’Estat espanyol.

Es tracta sobretot, i no és un eufemisme, d’anar a favor nostre com a poble més que d’anar en contra d’altres. Es tracta de demostrar-nos que som capaços de participar cívicament en un procés democràtic propi perquè és el nostre i és el que ens importa més. D’emprar festivament i cívica l’eina que ens aferma com a persones: la paraula, i l’instrument que ens permet ser com a poble: la democràcia.

La Consulta sobre la independència es fonamenta en l’autoorganització de la societat civil i en l’autoreconeixement del poble català com a nació i com a subjecte polític. D’aquí doncs que sorgeixi de la societat civil: plural, diversa i transversal i en ella cerqui complicitats i corresponsabilitats. D’aquí doncs que us adrecem aquestes paraules.

La Consulta sobre la independència permet votar lliurement: “Sí’, ‘No’ o ‘En blanc’ i dóna la possibilitat de conèixer l’opinió real de la ciutadania sobre aquesta qüestió tan rellevant per al nostre país. Malgrat que el seu resultat no sigui vinculant, és una consulta legal que surt de la iniciativa popular i que compleix amb un protocol que assegura la fiabilitat i la seguretat que necessita qualsevol procés democràtic, alhora que pot ser avaluat i homologat per observadors internacionals.

Per tal de continuar amb l’esperit unitari d’Arenys de Munt i dels 167 municipis que ja han organitzat les consultes i, alhora, recollir els anhels de la societat civil de base que és la que s’ha autoorganitzat a partir de les entitats i de les Comissions Ciutadanes organitzadores de la consulta als diferents municipis del país, ciutadans i entitats de l’Aleixar hem decidit donar el nostre suport i/o participar en l’organització de la Consulta sobre la Independència a la Vila i per això us adrecem aquesta crida per tal que l’Aleixar, el nostre poble, participi de ple en una acció d’afirmació cívica, democràtica i nacional del poble català.

També ens ha mogut a fer-vos aquesta proposta, el convenciment que l’Aleixar és un poble que, de sempre, ha tingut l’estima i la defensa de la identitat catalana en un dels llocs més elevats de la seva escala de valors. Tots sabem que sempre que en democràcia els aleixarencs hem estat cridats a les urnes, l’òpció majoritària ha estat la nacionalista sigui del signe que sigui. I tots també sabem que la defensa de Catalunya, a l’Aleixar sempre s’ha fet sense estridències, ni exageracions, ni protagonismes i de la manera més natural del món que en definitiva és la que atorga coherència i normalitat a les relacions entre les persones i els pobles

Per aquest motiu, ens hem constituït en Comissió ciutadana promotora de la consulta amb el nom de “L’Aleixar, decideix”. I per aquest motiu us proposem de formar-ne part sigui com a integrants directes sigui com a col·laboradors.

Esperem la vostra resposta que podeu fer efectiva retornant emplenada la part inferior d’aquest escrit a la persona que us el va lliurar.

Moltes gràcies per llegir-nos i no cal dir que estem a la vostra disposició.

L’Aleixar, 9 de gener de 2010

“L’Aleixar, decideix”

Retalleu per aquí
-------------------------------------------------------------------------------
L’entitat: ...............................................................................

comunica a la comisisó ciutadana “L’Aleixar, decideix” que organitza a l’Aleixar
la Consulta sobre la independència que ha acordat


......... donar-hi suport com a integrant directa i col·laboradora

......... donar-hi suport com a col·laboradora

......... no donar-hi suport

......... altres a especificar:

....................................................................

L’Aleixar, ...... de .......................... de 2010.

(signatura i segell)

PASSOS A SEGUIR

Un cop constituïda la plataforma ciutadana “L’Aleixar, decideix”, en què hi ha les entitats i les persones físiques que s’hi adhereixen voluntàriament, es seguirà el procés i els passos que van fer constar en el reglament i el protocol elaborat per la Coordinadora Nacional. En aquest sentit, els passos a seguir són els següents:

1.Fixar la data de celebració de la consulta a l’Aleixar (el 28 de febrer o el 25 d’abril) que coincidirà amb d’altres pobles o ciutats de Catalunya.

2.Presentar una moció per instar l’Ajuntament de l’Aleixar a donar-hi suport. No cal dir que com més nombrosos i diversos siguin els integrants de “L’Aleixar, decideix’, millor.

3.Propiciar actes i fórmules de difusió de la celebració de la consulta: blogs, conferències, tríptics, actes festius, etc.

4.Preparar la infraestructura informàtica que permet fer, com a altres indrets de Catalunya, la consulta amb garanties.

5.Constituir una Junta Electoral Local. La seva actuació serà independent de la Comissió Ciutadana Organitzadora, per tal de garantir la transparència del procés electoral. A més a més, hi ha la possibilitat d’establir un procediment de vot anticipat i una oficina per exercir-lo.

6.Preparar les paperetes que, com arreu, portaran escrita la pregunta següent:

‘ESTÀ D’ACORD QUE LA NACIÓ CATALANA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?’ Les possibles respostes seran “Sí”, “No” o en blanc.

7.Informar els aleixarencs que té dret a vot tota persona major de 16 anys que estigui empadronada a l’Aleixar, sempre que així consti en el seu DNI, carnet de conduir, passaport o targeta de residència. Altrament, necessitarà un Certificat d’Empadronament que haurà de sol·licitar prèviament a la Casa de la Vila. Per exercir el dret de vot, caldrà portar, com a mínim, un dels documents esmentats on hi consti la seva residència. Si no s’hi especifica que viu a l’Aleixar, caldrà que ho acrediti portant també el certificat d’empadronament esmentat.

8.Organitzar activitats festives i lúdiques per al dia de la consulta i fer que sigui a l’Aleixar una festa de la democràcia i de la catalanitat.

9.Celebrar la consulta, la qual tindrà les mateixes garanties que les altres eleccions. L’única diferència és que l’organització anirà a càrrec de gent del poble que ens agrupem sota el nom “L’Aleixar, decideix”, i que treballem conjuntament amb la resta de municipis que organitzaran consultes. Els resultats seran agregats a nivell de tota Catalunya, de tal forma que es pugui conèixer quin futur volem els catalans i catalanes per al nostre país.

10.L’èxit de la consulta rau, sobretot, en un alt percentatge de participació més que en el nombre de vots afirmatius, que també. Es tracta de demostrar la importància que Catalunya té per als aleixarencs. La repercussió tan nacional com internacional d’aquest procés fa que sigui de vital importància la màxima participació ciutadana.