dilluns, 8 de febrer del 2010

MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA POPULAR MUNICIPAL PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA PRESENTADA A L'AJUNTAMENT DE L’ALEIXAR

Arran de la consulta sobre la Independència de Catalunya que es va portar a terme a Arenys de Munt, com una taca d’oli, es va estendre el desig de molts ciutadans del nostre país de portar a terme un procés igual al seu municipi. Per això, el passat 13 de desembre de 2009, uns altres cent seixanta-set municipis, entre els quals els pobles veïns d’Almoster, Maspujols i Montbrió del Camp, van organitzar de forma simultània la mateixa consulta.

Un objectiu fonamental d’aquest procés és demostrar que el poble català està preparat per afrontar l’exercici al dret a l’autodeterminació i a la independència política; ja que el dret a decidir, a més a més del seu caràcter democràtic, és un dret universal reconegut per l’Organització de les Nacions Unides, tal i com proclama el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 1966, el qual també va ser signat per l’Estat espanyol.

Els catalans i les catalanes conformem un poble amb els mateixos drets que tots els pobles del món i tenim, per tant, el dret de decidir sobre la independència de la nostra nació. No podem renunciar a cap dret que ens és propi. Exercir aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social, cosa que podrem assolir si disposem d’unes capacitats més grans per decidir les pròpies polítiques.

Es tracta sobretot, i no és un eufemisme, d’anar a favor nostre com a poble més que d’anar en contra d’altres. Es tracta de demostrar-nos que som capaços de participar cívicament en un procés democràtic propi perquè és el nostre i és el que ens importa més. D’emprar festivament i cívica l’eina que ens aferma com a persones: la paraula, i l’instrument que ens permet ser com a poble: la democràcia.

La consulta sobre la independència permet votar lliurement “Sí, No o en Blanc” i dóna la possibilitat de conèixer l’opinió real de la ciutadania sobre aquesta qüestió tan rellevant per al nostre país. Malgrat el seu resultat no sigui vinculant, és una consulta legal que surt de la iniciativa popular i que compleix amb un protocol que assegura la fiabilitat i la seguretat que necessita qualsevol procés democràtic, alhora que pot ser avaluat i homologat per observadors internacionals.

Malgrat que els governs locals no poden convocar consultes populars sobre matèries que sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident que no podem restar sense actuar davant de temes que són d'interès general per a la població, igualment com han fet els ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència municipal.

D’altra banda, tenim el convenciment que l’Aleixar és un poble que, de sempre, ha tingut l’estima i la defensa de la identitat catalana en un dels llocs més elevats de la seva escala de valors. Tots sabem que sempre que en democràcia els aleixarencs hem estat cridats a les urnes, l’opció majoritària ha estat la nacionalista sigui del signe que sigui. I tots també sabem que la defensa de Catalunya, a l’Aleixar sempre s’ha fet sense estridències, ni exageracions, ni protagonismes i de la manera més natural del

món que en definitiva és la que atorga coherència i normalitat a les relacions entre les persones i els pobles.

Ciutadans i ciutadanes de l’Aleixar, juntament amb diverses entitats i associacions que les representen, hem constituït una Comissió ciutadana promotora de la consulta per a la independència de Catalunya al nostre municipi. Per aquest motiu, ja que entenem que el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir, presentem un proposta de moció a la Casa de la Vila en els termes següents:

El Ple de l'Ajuntament de l’Aleixar acorda els punts següents:

Primer
Felicitar a la gent i els representants dels municipis que han portat a terme, fins ara, els processos de consultes per a la independència de Catalunya, per la demostració de civisme i democràcia participativa que han fet, convertint una consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible.

Segon
Donar suport a la iniciativa sorgida des de les persones i les entitats cíviques de l’Aleixar per a la celebració de la consulta popular per a la independència al nostre municipi.

Tercer
Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als portaveus dels diferents grups amb representació a la Cambra i a les entitats “Decidim.cat.” i la “Coordinadora Nacional per la consulta sobre la Independència”.

L’Aleixar, 5 de febrer de 2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada