diumenge, 24 de gener del 2010

MODEL DE MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA

..., amb DNI... i que actuo en representació de la Comissió ciutadana promotora de la consulta per a la independència de Catalunya “L’Aleixar, decideix” i de les entitats Colla Gegantera de l’Aleixar, Bastoners de l’Aleixar, Torre Regina i Coordinadora Cultural Casal Josep Guardiola de l’Aleixar, amb domicili social al c. Pont de l’Abadia, 3 de l’Aleixar,

EXPOSO:

1.Que les entitats esmentades actuen, alhora, en representació de les persones físiques i jurídiques que s’han adherit a la Comissió ciutadana promotora de la consulta per a la independència de Catalunya “L’Aleixar, decideix”.

2.Que en la reunió portada a terme per la Comissió ciutadana el dia 23 de gener de 2010, les persones assistents van acordar presentar una sol·licitud a la Casa de la Vila de l’Aleixar, perquè el ple municipal aprovi una moció de suport per a l’organització i realització d’una consulta popular per a la independència a l’Aleixar.

3.Així mateix, en la reunió esmentada, els assistents van acordar que ... fos la persona encarregada de la sol·licitud a la Casa de la Vila.

Per això,

SOL·LICITO:

Que accepteu aquest escrit i, consegüentment, que el ple de l’Ajuntament, al més aviat possible, aprovi una moció de suport per a l’organització i realització d’una consulta popular per a la independència a l’Aleixar.


L’Aleixar, 25 de gener de 2010

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada