dimarts, 12 de gener del 2010

PASSOS A SEGUIR

Un cop constituïda la plataforma ciutadana “L’Aleixar, decideix”, en què hi ha les entitats i les persones físiques que s’hi adhereixen voluntàriament, es seguirà el procés i els passos que van fer constar en el reglament i el protocol elaborat per la Coordinadora Nacional. En aquest sentit, els passos a seguir són els següents:

1.Fixar la data de celebració de la consulta a l’Aleixar (el 28 de febrer o el 25 d’abril) que coincidirà amb d’altres pobles o ciutats de Catalunya.

2.Presentar una moció per instar l’Ajuntament de l’Aleixar a donar-hi suport. No cal dir que com més nombrosos i diversos siguin els integrants de “L’Aleixar, decideix’, millor.

3.Propiciar actes i fórmules de difusió de la celebració de la consulta: blogs, conferències, tríptics, actes festius, etc.

4.Preparar la infraestructura informàtica que permet fer, com a altres indrets de Catalunya, la consulta amb garanties.

5.Constituir una Junta Electoral Local. La seva actuació serà independent de la Comissió Ciutadana Organitzadora, per tal de garantir la transparència del procés electoral. A més a més, hi ha la possibilitat d’establir un procediment de vot anticipat i una oficina per exercir-lo.

6.Preparar les paperetes que, com arreu, portaran escrita la pregunta següent:

‘ESTÀ D’ACORD QUE LA NACIÓ CATALANA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?’ Les possibles respostes seran “Sí”, “No” o en blanc.

7.Informar els aleixarencs que té dret a vot tota persona major de 16 anys que estigui empadronada a l’Aleixar, sempre que així consti en el seu DNI, carnet de conduir, passaport o targeta de residència. Altrament, necessitarà un Certificat d’Empadronament que haurà de sol·licitar prèviament a la Casa de la Vila. Per exercir el dret de vot, caldrà portar, com a mínim, un dels documents esmentats on hi consti la seva residència. Si no s’hi especifica que viu a l’Aleixar, caldrà que ho acrediti portant també el certificat d’empadronament esmentat.

8.Organitzar activitats festives i lúdiques per al dia de la consulta i fer que sigui a l’Aleixar una festa de la democràcia i de la catalanitat.

9.Celebrar la consulta, la qual tindrà les mateixes garanties que les altres eleccions. L’única diferència és que l’organització anirà a càrrec de gent del poble que ens agrupem sota el nom “L’Aleixar, decideix”, i que treballem conjuntament amb la resta de municipis que organitzaran consultes. Els resultats seran agregats a nivell de tota Catalunya, de tal forma que es pugui conèixer quin futur volem els catalans i catalanes per al nostre país.

10.L’èxit de la consulta rau, sobretot, en un alt percentatge de participació més que en el nombre de vots afirmatius, que també. Es tracta de demostrar la importància que Catalunya té per als aleixarencs. La repercussió tan nacional com internacional d’aquest procés fa que sigui de vital importància la màxima participació ciutadana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada