dimarts, 12 de gener del 2010

CRIDA A LA SOCIETAT ALEIXARENCA: ENTITATS I VILATANS

La Consulta sobre la Independència que, fins avui, s’ha organitzat a uns cent-setanta municipis de Catalunya i que durant el 2010 està previst que se celebri a molts d’altres, té per objectiu demostrar al poble català i a tots els pobles del món que estem preparats per afrontar l’exercici del dret a l’autodeterminació i la independència política. I això, malgrat obstacles i impediments que, com és lògic des de la seva posició, posa l’Estat espanyol.

Es tracta sobretot, i no és un eufemisme, d’anar a favor nostre com a poble més que d’anar en contra d’altres. Es tracta de demostrar-nos que som capaços de participar cívicament en un procés democràtic propi perquè és el nostre i és el que ens importa més. D’emprar festivament i cívica l’eina que ens aferma com a persones: la paraula, i l’instrument que ens permet ser com a poble: la democràcia.

La Consulta sobre la independència es fonamenta en l’autoorganització de la societat civil i en l’autoreconeixement del poble català com a nació i com a subjecte polític. D’aquí doncs que sorgeixi de la societat civil: plural, diversa i transversal i en ella cerqui complicitats i corresponsabilitats. D’aquí doncs que us adrecem aquestes paraules.

La Consulta sobre la independència permet votar lliurement: “Sí’, ‘No’ o ‘En blanc’ i dóna la possibilitat de conèixer l’opinió real de la ciutadania sobre aquesta qüestió tan rellevant per al nostre país. Malgrat que el seu resultat no sigui vinculant, és una consulta legal que surt de la iniciativa popular i que compleix amb un protocol que assegura la fiabilitat i la seguretat que necessita qualsevol procés democràtic, alhora que pot ser avaluat i homologat per observadors internacionals.

Per tal de continuar amb l’esperit unitari d’Arenys de Munt i dels 167 municipis que ja han organitzat les consultes i, alhora, recollir els anhels de la societat civil de base que és la que s’ha autoorganitzat a partir de les entitats i de les Comissions Ciutadanes organitzadores de la consulta als diferents municipis del país, ciutadans i entitats de l’Aleixar hem decidit donar el nostre suport i/o participar en l’organització de la Consulta sobre la Independència a la Vila i per això us adrecem aquesta crida per tal que l’Aleixar, el nostre poble, participi de ple en una acció d’afirmació cívica, democràtica i nacional del poble català.

També ens ha mogut a fer-vos aquesta proposta, el convenciment que l’Aleixar és un poble que, de sempre, ha tingut l’estima i la defensa de la identitat catalana en un dels llocs més elevats de la seva escala de valors. Tots sabem que sempre que en democràcia els aleixarencs hem estat cridats a les urnes, l’òpció majoritària ha estat la nacionalista sigui del signe que sigui. I tots també sabem que la defensa de Catalunya, a l’Aleixar sempre s’ha fet sense estridències, ni exageracions, ni protagonismes i de la manera més natural del món que en definitiva és la que atorga coherència i normalitat a les relacions entre les persones i els pobles

Per aquest motiu, ens hem constituït en Comissió ciutadana promotora de la consulta amb el nom de “L’Aleixar, decideix”. I per aquest motiu us proposem de formar-ne part sigui com a integrants directes sigui com a col·laboradors.

Esperem la vostra resposta que podeu fer efectiva retornant emplenada la part inferior d’aquest escrit a la persona que us el va lliurar.

Moltes gràcies per llegir-nos i no cal dir que estem a la vostra disposició.

L’Aleixar, 9 de gener de 2010

“L’Aleixar, decideix”

Retalleu per aquí
-------------------------------------------------------------------------------
L’entitat: ...............................................................................

comunica a la comisisó ciutadana “L’Aleixar, decideix” que organitza a l’Aleixar
la Consulta sobre la independència que ha acordat


......... donar-hi suport com a integrant directa i col·laboradora

......... donar-hi suport com a col·laboradora

......... no donar-hi suport

......... altres a especificar:

....................................................................

L’Aleixar, ...... de .......................... de 2010.

(signatura i segell)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada